Interview
Juridisch

“De verscheidenheid aan onderwerpen is één van de leukste dingen aan mijn baan.”

In 2021 verruilde Anne haar baan en onderzoek op de universiteit voor een afwisselende rol als interne zaakregisseur bij het CJIB. Waarom? Ze wilde werken aan echte zaken die over echte mensen gaan. “Ik wilde graag betrokken zijn bij de dagelijkse praktijk in de strafrechtketen.”

“In mijn werk als zaakregisseur gaat de ene zaak over TBS, de andere gaat over een geldboete, weer een ander gaat over voorlopige hechtenis of iemand die in een kliniek verblijft. Ook aan juridisch inhoudelijke onderwerpen komt alles, maar dan ook écht alles, voorbij. De verscheidenheid is één van de leukste dingen aan mijn baan.”

De juiste keuze maken voor de veroordeelde en de maatschappij

Als intern zaakregisseur houdt Anne zich onder andere bezig met het beoordelen van verzoeken die bij het CJIB binnenkomen. Zoals het verzoek om een opgelegde straf op te schorten. “Ik hou ervan om mij ergens in vast te bijten. Sommige zaken zijn in mijn ogen net een juridische puzzel die opgelost moet worden. Wanneer mensen met het CJIB te maken krijgen, is dat vaak niet om een leuke reden. In alle gevallen proberen we de straf of maatregel zo goed, snel en efficiënt mogelijk ten uitvoer te leggen, zoals de rechter dat heeft bedoeld. Daarbij betrekken we ook de belangen van de slachtoffers en die van de veroordeelde. Het doel is een persoonsgerichte aanpak. Het verzamelen van allerlei soorten informatie hoort daarbij. Denk aan justitiële documentatie, vonnissen, reclasseringsrapportages en informatie over betalingsregelingen. Op basis van al deze informatie maak ik een belangenafweging: Op welke manier kunnen we het beste recht doen aan de nabestaanden, de veroordeelde én aan de maatschappij?”

Goede samenwerking voor optimaal resultaat

In een team van zaak- en procesregisseurs pakt Anne de diverse verzoeken op. Niet in alle gevallen gaat het om de juridische inhoud van de zaak. Het kan ook zijn dat er in het proces iets beter of efficiënter kan. “In ons team werken er mensen met allemaal verschillende achtergronden. Zo zijn er collega’s die bij het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak en de reclassering hebben gewerkt. Iedereen neemt kennis mee uit een ander onderdeel van de strafrechtketen. En dat is ontzettend waardevol. Zo weten we in gezamenlijkheid heel goed hoe we het beste regie kunnen voeren op de tenuitvoerlegging en kunnen samenwerken met onze ketenpartners.”

“Verbetering is altijd mogelijk. Daarom denken we na over vragen als: hoe kunnen we nog persoonsgerichter werken? Hoe zorgen we ervoor dat we recht doen aan de veroordeelde én het slachtoffer? Wanneer ik constateer dat iets beter zou kunnen, intern of extern, zijn er verschillende manieren om dit kenbaar te maken. In het team, maar ook met collega’s van Strategie & Beleid, productcoördinatoren of functioneel beheerders. Zo houden we elkaar continu scherp en sparren we over hoe we ons werk steeds beter kunnen doen.”

Grensoverschrijdend werk

Internationale zaken vallen ook in de portefeuille van Anne. Hierbij gaat het om de overdracht en overname van allerlei soorten straffen en maatregelen uit en naar een ander land. Niet alleen binnen Europa, maar wereldwijd. “Gevangenisstraffen, maar ook toezichten, taakstraffen en geldelijke sancties worden tussen landen uitgewisseld. Het CJIB heeft op dit gebied een coördinerende rol.  Voor de overdracht en overname van geldelijke sancties betreft dit de centrale autoriteit, welke ook een onderdeel is van het CJIB. Wanneer Nederland een buitenlandse strafrechtelijke beslissing overneemt, wordt het CJIB verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging daarvan, net zoals voor de Nederlandse strafrechtelijke beslissingen. Zo blijven wij de spil in de executieketen.”