Bescherming persoonsgegevens

Bij het CJIB verwerken we uw persoonsgegevens om ons werk goed te kunnen doen. Dat betekent dat we uw gegevens onder andere bewaren en gebruiken als het nodig is. Hieronder leggen we uit welke persoonsgegevens we van u verwerken. En we leggen uit waarom we dat doen. (versie 16 maart 2022)

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat gelijk duidelijk is over wie de informatie gaat. Het kan ook betekenen dat iemand met deze informatie kan herleiden over wie het gaat.
Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, uw adres, uw geboortedatum en uw burgerservicenummer. 

Jouw gegevens bij een sollicitatie

Het CJIB hecht grote waarde aan je privacy. Je persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid,  conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Je gegevens uit een sollicitatie gebruiken we uitsluitend voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij we daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Wanneer je bij ons solliciteert, doe je dit via een externe website. Daar kun je de volledige privacyverklaring inzien. Hierin lees je terug welke gegevens we bewaren, met welk doel en hoe lang we deze gegevens bewaren. Door het aanmaken van een account kun je altijd zelf je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Wij streven naar een goede afspiegeling van de maatschappij in ons personeelsbestand. Iedereen ongeacht afkomst, culturele voorkeuren of geloofsovertuiging wordt uitgenodigd te reageren. Wij registreren geen gegevens over jouw afkomst, culturele voorkeuren of geloofsovertuiging.

   Houden wij ons aan de regels van de overheid?

   De overheid heeft regels gemaakt voor het verwerken, beveiligen en bewaren van persoonsgegevens. Wij houden ons aan deze regels van de overheid. U kunt hierover meer lezen op de volgende websites: 

   Gebruiken wij cookies?

   Op onze website bij het onderwerp Cookies kunt u meer lezen over hoe wij cookies gebruiken. 

   Hebt u vragen?

   Hebt u een algemene vraag over hoe wij omgaan met persoonsgegevens? Dan kunt u ons bellen via telefoonnummer 058 215 95 55.